Kontakt

Mgr. Anna Konopáčová

Ordinace Svitavy: Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy

Ordinace Litomyšl: Jana Evangelisty Purkyně 652, 570 01 Litomyšl

Tel.: 736 633 488                   e-mail: konopacova@atlas.cz

 

 

Dopravně psychologické vyšetření

Provádím dopravně psychologické vyšetření řidičů.

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:

 • Pro účely vrácení řidičského oprávnění
  • vybodovaní řidiči – při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících od vybodování
  • od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti (řízení)
   • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud)
   • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců – jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
  • od 1.7.2013: řidiči „v podmínce“
   •  při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání
 • Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin
  • Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
  • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly
 • Pro účely získání řidičského oprávnění
  • na žádost praktického lékaře – pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá

O mně

Kontakt

Mgr. Anna Konopáčová

Ordinace Svitavy: Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy

Ordinace Litomyšl: Jana Evangelisty Purkyně 652, 570 01 Litomyšl

Tel.: 736 633 488                   e-mail: konopacova@atlas.cz